profitshare

vineri, 10 decembrie 2021

Richiș (g. Reichesdorf)

 Cosmin IGNAT, Sibiu

Satul Richiș este, din punct de vedere administrativ, parte componentă a comunei Biertan (jud. Sibiu). De-a lungul istoriei, Richișul a stat mereu în umbra (re)cunoscutului pe plan mondial, Biertan. Totuși, biserica din localitate merită atenția pașionaților de istorie și nu numai.

Prima mențiunea documentară care face referire la parohia Richiș datează din anul 1283. La fel ca în cazul celorlate localități, cu siguranță, satul s-a născut și a crescut pe parcursul anilor anteriori. 

 

Biserica evanghelică a fost construită în stil gotic în secolul al 14-lea, având trei nave. Portalul vestic, frumos decorat, este datat de către istoricii de artă în jurul anului 1400. În jurul anului 1500 biserica suferă numeroase modificări constructive. Acum este amenajată și o sacristie pe a cărei ușă se vede înscris anul 1516. 

Câteva decenii mai târziu, biserica este prevăzută cu un zid și turnuri de apărare puternice. Zidul își pierde utilitatea defensivă începând cu secolul al 18-lea astfel, la 1888 partea superioară este demolată, ajungând până la înălțimea de 2 m.

De o însemnătate specială este mobilierul bisericii. Altarul baroc datează din anul 1775, fiind confecționat de către J. Follbart. Acesta este compus din masă, predelă, scrin principal, coronament și ornamentații marginale. Figura centrală a acestuia este reprezentată de scena Răstignirii, tabloul din coronament reprezentând scena Învierii. Orga bisericii a fost realizată la 1788 de către Johann Prause. 


marți, 12 ianuarie 2021

Apold (g. Trappold)

 

Cosmin IGNAT, Sibiu

Comuna Apold este așezată în sudul orașului Sighișoara pe șoseaua care duce spre Agnita. Prima atestare a localității are loc în anul 1309, când se pomenește, în actele procesului intentat de câteva decanate săsești episcopului de Alba Iulia, numele lui Nikolaus de Apoldia.

Între anii 1504 și 1507, Apoldul beneficiază de importante scutiri de impozite cu scopul construirii și fortificării bisericii. Cel mai probabil, această biserică, vizibilă nouă azi, este construită pe locul unei mai vechi biserici romanice. În sprijinul acestei afirmații vin mai multe detalii arhitectonice: arcul triumfal semicircular, intrarea pe partea de sud a corului, destinată preotului și altele. 

marți, 21 aprilie 2020

Avrig (g. Freck)


Cosmin IGNAT, Sibiu

Localitatea Avrig este atestată documentar, relativ târziu, în a doua jumătatea a secolului al 14-lea, în anul 1364 sau 1384, după unele mențiuni. Cu siguranță că, înainte de colonizarea sașilor în această zonă, au existat și alte comunități care au populat acest areal. În perioada medievală, Avrigul a fost încadrat din punct de vedere administrativ în Scaunul Sibiu al fostului pământ crăiesc şi, din punct de vedere bisericesc, în Protopopiatul Sibiu.
            Biserica parohială a fost construită după anul 1250, din piatră, având forma unei bazilici. Aceasta se compune dintr-o navă principală şi două nave laterale, specifice stilului romanic. Totodată, în jurul bisericii s-a ridicat o fortificație. Zidul înconjurător, de plan oval pare să fi înconjurat edificiul romanic. Astăzi se mai disting urme ale acestui zid şi ale turnului de poartă la sud-vest de biserică.
Din perioada romanică s-au păstrat: faţada de vest cu clopotniţa şi portalul de vest, nava principală, fundațiile corului şi navele laterale. La fel ca toate bisericile de acest tip și aceasta a suferit numeroase modificări de-a lungul secolelor trecute, astfel încât astăzi stilurile arhitectonice și decorațiunile se îmbină într-un mod armonios.
            În secolul al 16-lea vechea bazilică romanică a primit forma unei biserici sală, cele două nave laterale fiind dărâmate. În același secol s-au desfășurat ample lucrări de renovare, cu acest prilej clopotniţa primind forma unui turn de apărare. 

duminică, 23 februarie 2020

Stejărișu (g. Probstdorf)


Cosmin IGNAT, Sibiu

Ca "terra Borothnik", localitatea este pomenită pentru prima dată în actul de danie al magistrului Gocelinus, prin care acesta dăruieşte Cisnădioara, proprietatea sa, care aparţinuse Prepoziturei din Sibiu, abaţiei din Cârţa. În schimbul Cisnădioarei, regele Andrei al II-lea, a oferit prepoziturei Sibiului comuna aservită Borothnik, aceasta chemându-se de atunci Probsdorf (Satul Prepoziturii). Aşa cum se deduce şi din vechea denumire, care vine din vocabula slavă "brod" - ce înseamnă loc de trecere (peste pârâul Hârtibaciu) - comuna era situată iniţial mai aproape de pârâu, lângă şosea. Prima sa biserică se afla dincolo de Hârtibaci, către nord. În 1867 s-au scos la lumină fundațiile vechii biserici, dar cum pietrele ei au fost mereu folosite pentru repararea drumului, azi n-a mai rămas nici o urmă din ele. Comuna este situată la sud de Hârtibaciu, locul fiind pomenit, într-un protocol de diviziune din 1723, la "Vechiul sat". 

sâmbătă, 25 august 2018

Acțiune igienizare biserica evanghelică Nou

Satul Nou (în limba germană Neudorf) se află la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de municipiul Sibiu, în stânga drumului care duce spre Agnita. Atracția principală a localității o constituie vechea biserică săsească. Actualmente luterană, biserica a purtat odinioară hramul Sf. Petru și Pavel. Din punct de vedere arhitectonic aici avem o bazilică romanică datând de pe la mijlocul secolului al XIII-lea cu un decor plastic simplu, însă special. Amintim aici două reliefuri, încastrate ambele în fațada de vest a clopotniței, la stânga vechiului portal, reprezentând un leu și un episcop.

Biserica a trecut, de curând, printr-o intervenție timidă de renovare însă situația nu e nicidecum una fericită. Grămezi mari de gunoaie se găsesc atât în interiorul cât și în curtea bisericii. Ne propunem prin această acțiune să curățăm aceste spații, odinioară sacre, spre a le reda turiștilor dar și localnicilor. Orice mână de ajutor e binevenită!

Loc desfășurare activitate: satul Nou (comuna Roșia), biserica evanghelică

Când: Sâmbătă, 29 septembrie ora 9:00 până la ora 16:00.

Plecare: Str. Stefan cel Mare, Nr.192, Sibiu (din fața stației ITP Total, la ieșire spre Agnita), ora 8:30. Transportul se va realiza cu mașinile personale (pentru cei care nu posedă un automobil vom căuta soluții în limita locurilor disponibile).

Persoană contact: Cosmin Ignat

Ghidaj de specialitate inclus! 😊

Pentru înscrieri vă rugăm să completați formularul până la data de 20 septembrie 2018.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf08yufvoEnJgJ8wEeZTwOqdwH5-LGHA_GxHkou_n2h7evK6Q/viewform

joi, 6 iulie 2017

Nemșa (g. Niemesch)Cosmin Ignat / Sibiu

În centrul localității atrage atenția o mică biserică evanghelică, pe vremuri, fortificată. Biserica actuală a fost construită după anul 1733 pe urmele unei foste biserici sală gotice. Turnul bisericii din Nemșa a fost construit mai târziu, în anul 1869, în nord-estul bisericii, la mică distanță. Surprind elementele neogotice caracteristice acelei perioade. Aspectul zvelt al turnului este accentuat de prezența unui orologiu, nefuncțional astăzi. 

marți, 18 aprilie 2017

Axente Sever (g. Frauendorf) Cosmin Ignat/Sibiu


Ioan Axente, născut în localitatea săsească transilvăneană Frauendorf este cel care dă astăzi numele localității: Axente Sever. Născut la 15 aprilie 1821, în Frâua/Frauendorf, într-o familie de români, acesta este cunoscut, mai ales, pentru rolul avut în desfășurarea revoluției de la 1848.
Localitatea a fost fondată de coloniștii sași, probabil undeva în secolul al 13-lea. Biserica a fost construită în prima jumătate a secolului al 14-lea și a purtat hramul Tuturor Sfinților.
Turnul clopotniță, care se ridică din mijlocul bisericii precum și nava dezvăluie unele elemente romanice, mai ales bolta galeriei pentru orgă, pe când absida, probabil ceva mai recentă, are bolta tipic gotică. Al treilea cat al turnului, unde erau adăpostite clopotele, avea, pe toți cei patru pereți câte o fereastră geminată.