profitshare

joi, 19 februarie 2015

Guşteriţa (g. Hammersdorf)Dacă în trecut Gușterița a fost o localitate mică, dar distinctă, ea este astăzi un cartier al Sibiului. Acesta păstrează încă farmecul medieval cu ale sale străduțe neasfaltate, oameni primitori şi cu o liniște specifică unor asemenea așezări. Coloniștii sași care au sosit aici fac parte din primul val de colonizare, populând  regiunea la sfârșitul secolului al 12-lea. Localitatea este menţionată, pentru prima dată, la 1309. La acea dată, în procesul între capitlul din Alba Iulia şi decanatele săseşti, printre martorii participanţi la proces este amintit şi parohul Johannis de villa Umberti / Humberti.
La începutul secolului al 13-lea se construieşte o bazilică romanică de la care se păstrează pilonii pătraţi, bolţile în cruce ale colateralelor, absidiola de S, precum şi urme ale portalurilor de S şi N. La sfârşitul secolului al 15-lea, biserica este transformată în stil gotic. Absida centrală romanică e înlocuită de o absidă gotică poligonală. Arcul de trimf romanic e înlocuit cu un arc frânt, corul primește o boltă în ogive și ferestre gotice cu socluri. 


La 1658 biserica e devastată, din nou, de tătarii invadatori. La 1662 biserica e refăcută. Fondurile necesare sunt colectate prin intermediul parohiilor luterane de pe pământul crăiesc La 1742, pe deasupra fațadei de vest a bisericii, este ridicată o clopotniță masivă.
O incintă cu plan oval înconjoară biserica. În SE bisericii se află o capelă din secolul al 15-lea cu terminaţie plată. Lucrările de restaurare efectuate între anii 1987-1988 au dus la descoperirea unor inscripţii pe turnul clopotniţă, şi au fost decopertate unele detalii romanice la portalul N.
Altarul baroc din 1776 se păstrează în Muzeul Transilvaniei din Cluj. În biserică se află un altar neogotic, datat 1898. Interiorul bisericii este determinat de strane şi de orga datată 1792, toate în stil baroc. Orga este construită de Melchior Achxs și are 16 registre sonore și manual și pedal. Recent, în anul 2014, orga a fost restaurată urmărindu-se refacerea acesteia într-o stare tehnică şi sonoră cât mai apropiată de instrumentul original.
Localitatea Gușterița a făcut obiectul unui film documentar, realizat în anul 2004 de către Eva Stotz: Atingerea pământului. Filmul analizează problema emigrării saşilor transilvăneni în Germania concentrându-se pe cazul particular al saşilor din Guşteriţa.
Pledăm pentru o mai atentă aplecare asupra acestui vechi monument ecleziastic din partea cercetătorilor dar şi a tuturor celor interesaţi de istoria micuţei localităţi Guşteriţa.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu