profitshare

miercuri, 18 iunie 2014

Șura Mare (g. Großscheuern)Prima localitate pe drumul foarte aglomerat care duce de la Sibiu la Mediaș este Șura Mare. Este imposibil ca trecătorii să nu fi observat deja o biserică semeață, renovată de curând (în anul 2010), care se înalță pe partea stângă a acestui drum, pe sensul deja amintit.Prima mențiune documentară care amintește de existența comunei și parohiei Șura Mare datează din anul 1283. În această perioadă (sau chiar mai devreme) trebuie să fi fost ridicată și biserica având forma unei bazilici romanice cu trei nave, turn de vest, cor pătrat cu absidă rotundă și absidiole la navele laterale. De la acestă bazilică romanică s-au păstrat astăzi: nava centrală, care este despărțită de navele laterale prin stâlpi pătrați, legate între ele cu arcade; partea de est a celor două nave laterale cu boltă în cruci, absidiolele navelor laterale, partea de jos a turnului – clopotniță, ferestrele zidite în stil romanic deasupra boltei navei centrale, părțile de jos ale zidurilor corului și ale absidei principale. Biserica are hramul Sf. Fecioare Maria.