profitshare

marți, 21 aprilie 2020

Avrig (g. Freck)


Cosmin IGNAT, Sibiu

Localitatea Avrig este atestată documentar, relativ târziu, în a doua jumătatea a secolului al 14-lea, în anul 1364 sau 1384, după unele mențiuni. Cu siguranță că, înainte de colonizarea sașilor în această zonă, au existat și alte comunități care au populat acest areal. În perioada medievală, Avrigul a fost încadrat din punct de vedere administrativ în Scaunul Sibiu al fostului pământ crăiesc şi, din punct de vedere bisericesc, în Protopopiatul Sibiu.
            Biserica parohială a fost construită după anul 1250, din piatră, având forma unei bazilici. Aceasta se compune dintr-o navă principală şi două nave laterale, specifice stilului romanic. Totodată, în jurul bisericii s-a ridicat o fortificație. Zidul înconjurător, de plan oval pare să fi înconjurat edificiul romanic. Astăzi se mai disting urme ale acestui zid şi ale turnului de poartă la sud-vest de biserică.
Din perioada romanică s-au păstrat: faţada de vest cu clopotniţa şi portalul de vest, nava principală, fundațiile corului şi navele laterale. La fel ca toate bisericile de acest tip și aceasta a suferit numeroase modificări de-a lungul secolelor trecute, astfel încât astăzi stilurile arhitectonice și decorațiunile se îmbină într-un mod armonios.
            În secolul al 16-lea vechea bazilică romanică a primit forma unei biserici sală, cele două nave laterale fiind dărâmate. În același secol s-au desfășurat ample lucrări de renovare, cu acest prilej clopotniţa primind forma unui turn de apărare. 


În interiorul bisericii se remarcă un altar baroc, construit în anul 1805. Acesta este compus din masa de piatră, predelă, scrin principal, coronament şi ornamentaţii laterale. În tabloul central regăsim Răstignirea lui Iisus şi iar în tabloul din predelă, Cina cea de Taină. Orga a fost construită în anul 1807 de către Johannes Prause din Braşov, fiind reparată în anul 1928 de către Wegenstein. Aceasta are un sistem pneumatic simplu, fiind încadrată de un frumos dulap construit în stil baroc. Alte obiecte valoroase aflate în proprietatea parohiei evanghelice din Avrig sunt o cristelniţă în formă de potir, cu capac (cu o inscripţie în partea deteriorată: „1715 Jacob Zacharias”) și un amvon cu baldachin în stil baroc, înzestrat cu sculpturi.
În anul 1770, baronul Samuel von Brukenthal donează comunităţii un ceas de biserică ce se montează în turn şi care poartă iniţialele „B.B”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu