profitshare

marți, 12 ianuarie 2021

Apold (g. Trappold)

 

Cosmin IGNAT, Sibiu

Comuna Apold este așezată în sudul orașului Sighișoara pe șoseaua care duce spre Agnita. Prima atestare a localității are loc în anul 1309, când se pomenește, în actele procesului intentat de câteva decanate săsești episcopului de Alba Iulia, numele lui Nikolaus de Apoldia.

Între anii 1504 și 1507, Apoldul beneficiază de importante scutiri de impozite cu scopul construirii și fortificării bisericii. Cel mai probabil, această biserică, vizibilă nouă azi, este construită pe locul unei mai vechi biserici romanice. În sprijinul acestei afirmații vin mai multe detalii arhitectonice: arcul triumfal semicircular, intrarea pe partea de sud a corului, destinată preotului și altele. 

 

Așadar actuala biserică parohială este construită la începutul secolului al 16-lea de comunitatea enoriașilor sași din localitate, în stilul gotic târziu. Din punct de vedere planimetric aceasta este o biserică hală cu trei nave, despărțite prin două perechi de stâlpi. Adosată corului se află o mică sacristie boltită în leagăn, construită, probabil mai târziu, în locul intrării destinată preotului.

Biserica este înzestrată cu un inventar bogat. Altarul e compus din masă de lemn, iar tabloul central reprezintă Răstignirea Mântuitorului. Acesta este flancat pe fiecare latură de câte o coloană și câte un pilastru. Pe unul dintre pilaștri se află figura apostolului Petru, iar pe celălalt figura apostolului Pavel. Coronamentul altarului constă din două figuri de îngeri și ochiul lui Dumnezeu. O particularitate a bisericii o constituie băncile în formă de lăzi, în care se păstrau costumele de sărbătoare. Hainele se scoteau numai pentru slujbă, punându-se apoi la adăpost, la fel ca în comuna vecină Brădeni.

Turnul clopotniță din partea de vest a bisericii a căpătat, cu ocazia fortificării, o galerie de apărare de lemn, iar concomitent, deasupra bolților navei s-a amenajat un etaj de apărare. În jurul corului s-a ridicat un parapet de zid suspendat pe contraforturile legate prin arcuri, care a fost prevăzut cu metereze și guri de păcură.

În jurul bisericii s-a construit, tot în secolul al 16-lea, o curtină dublă, înzestrată cu trei turnuri în interior și cinci turnuri și bastioane la incinta exterioară. Curtinele interioare s-au păstrat până la înălțimea de un metru, înălțimea inițială fiind de aproximativ patru metri. Deasupra intrării interioare principale se înalță Turnul Ovăzului, numit astfel deoarece a servit temporar ca magazie de nutreț.

Biserica a trecut, la fel ca majoritatea monumentelor săsești, prin numeroase transformări. Renovări s-au executat în anii 1900 și 1910. Astăzi biserica săsească din centrul localității Apold se înfățișează asemeni unei fortificații puternice, fiind bine conservată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu