profitshare

marți, 28 decembrie 2010

Bibliografie

În cursul cercetărilor noastre am făcut apel la o serie de lucrări care au tratat anterior subiectul bisericilor fortificate săseşti, multe dintre ele de foarte bună calitate. Am hotărât a nu folosi în cadrul blogului un sistem consacrat de citare a bibliografiei folosite tocmai pentru a uşura parcurgerea textului. Tocmai de aceea, periodic, vom oferi cititorilor o postare care va conţine bibliografia folosită. Stăm totodată la dispoziţia celor interesaţi de o bibliografie selectivă, în măsura în care dispunem de aceasta, la adresa de e-mail: bisericifortificatesasesti'@yahoo.com.

ANGHEL Gheorghe, Fortificaţii medievale din piatră, secolele XII-XVI, Cluj Napoca, 1986.

AVRAM Alexandru, Câteva consideraţii cu privire la bazilicile scurte din bazinul Hârtibaciului şi zona Sibiului, în Revista monumentelor şi muzeelor de istorie, 1981, numărul 2.

CRÎNGACI MARIA-EMILIA, Bazilici romanice din regiunea Sibiului în Analele Asociaţiei a Tinerilor Istorici din Moldova, Ed. Pontas, Chişinău, 2001.

DANCU Fabriţius Juliana, Cetăţi ţărăneşti săseşti din Transilvania, în Revista Transilvania, Sibiu, 1983.

FABINI Hermann, Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen, Monumenta und AKSL, Hermannstadt-Heidelberg, vol. I 1998, vol. al II-lea 1999, vol al III-lea 2002.

IAMBOR Petre, Aşezări fortificate din Transilvania (sec. IX-XIII), Cluj-Napoca, 2005.

LUCA Sabin Adrian, PINTER Zeno Karl, GEROGESCU Adrian, Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu (Situri, monumente arheologice şi istorice), Sibiu, 2003.

NÄGLER Thomas, Aşezarea saşilor în Transilvania, Editura Kriterion, Bucureşti, 1992.

PINTER Zeno Karl, Rotonda de la Orăştie, în vol. In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context european. Cluj-Napoca, 2003.

RUSU Adrian Andrei, Castelarea carpatica, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2005.

OPRESCU GEORGE, Bisericile cetăţi ale saşilor din Ardeal, Editura Academiei, Bucureşti, 1956.

ŢIPLIC CRÎNGACI Maria Emilia, PINTER Zeno Karl, ŢIPLIC Ioan-Marian, Biserica evanghelică din Ruja, în Arhitectura religioasă medievală din Transilvania, III, 2004.

ŢIPLIC Ioan-Marian, Organizarea defensivă a Transilvaniei în evul mediu (secolele X-XIV), Editura Militară, Bucureşti, 2006.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu